Paradigmeskifte: AI bliver en afgørende teknologi i fremtiden

AI er blevet den dominerende dagsorden i teknologiverdenen, og det er ikke uden grund, ifølge topchef for kunstig intelligens-selskabet 2021.ai, Mikael Munck. Med implementeringen af Large Language Models (LLM’er) som ChatGPT er AI blevet mere tilgængelig for den brede offentlighed, hvilket i sandhed har øget interessen hos virksomheder og organisationer.

Dette paradigmeskift indikerer, at AI vil have en enorm indflydelse på vores liv i de kommende år. For mindre end et år siden blev AI betragtet som en kompleks og svært forståelig teknologi, hvilket resulterede i, at mange virksomheder ikke prioriterede AI i tilstrækkelig grad i forhold til dets potentiale. Men denne opfattelse har ændret sig radikalt. Virksomheder og organisationer har nu erkendt, hvorfor de skal have en førsteklasses AI-dagsorden, og indset, at det skal ske i dag og ikke i morgen.

 

Succesfulde projekter 

Et afgørende element for succesfulde AI-projekter er støtte fra topledelsen. Uden en bred forankring i virksomheden risikerer AI-projekter at blive reduceret til blot IT-projekter, hvilket kan underminere dets potentiale. Og risikoen for at blive efterladt kan uden tvivl være betydelig, hvis man undervurderer AI’s indvirkning.

Med AI’s voksende betydning opstår samtidig et behov for omfattende overvågning og styring af AI-projekter i hele deres livscyklus, lige fra idégenerering og udvikling til implementering og drift. AI Governance bliver afgørende for at skabe tillid og sikre implementering af den nye teknologi. Det handler om at ansvarligt forbedre menneskelig beslutningstagning og samtidig adressere de problemstillinger, der kan true AI’s anvendelse fra myndighedernes side.

For at høste fordelene ved AI er det nødvendigt at have klare retningslinjer for ansvarlig og sikker anvendelse af teknologien. Traditionelle Governance, Risk & Compliance (GRC) frameworks, der allerede anvendes i flere brancher, kan kombineres med etiske overvejelser for at sikre en ansvarlig AI-udvikling og -anvendelse.

 

Læs hele artiklen her: https://www.computerworld.dk/art/282750/ai-er-agendaen-lige-nu-og-med-god-grund 

Lyder det spændende?

Så skal du høre disse oplæg til AI DAY

09:15-10:15

Paneldebat: Fremtiden med AI – vision, muligheder og udfordringer

Denne session sætter scenen for hele konferencen ved at give et overblik over, hvor AI er i dag, hvor udviklingen er på vej hen og de udfordringer, vi skal overvinde. Vi vil diskutere de mest spændende tendenser og den potentielle indflydelse AI/kunstig intelligens har på forskellige sektorer af samfundet.

Mikael Munck - CEO & Founder | 2021.ai

Preben Mejer - Innovation Lab

Hal A

10:00-10:45

Hvordan investerer man sig bedst ind i AI Revolutionen?

Beskrivelse på vej. 

Anders Bæk Møller  - Podcastvært, analytiker & investor

Hal A

Relaterede AI nyheder

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *